Press "Enter" to skip to content

Posts

ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣُﺪ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﺁﻥ

واژّ «مُد» ﻭﺍﮊﻩﺍی ﻓﺮﺍﻧﺴﻮی ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻃﺮﺯ، ﺍﺳﻠﻮﺏ، عادت، شیوه، سلیقه، روش، رسم و باب روز آمده‌است. Mode از ریشه…

Leave a Comment

انتخاب روش خیاطی ۲

هرجا هستین روز و شب‌اتون خوش و خرم،

از اونجا که مطلب «انتخاب روش خیاطی» کلی نظر داشت و سوال پرسیده بودین؛ تضمیم گرقتم در ادامه و تکمیل اون این مطلب رو بنویسم.

دوستای گلم که خیاطی رو خیلی دوست دارین باز هم می‌گم به تعداد همه آدم‌های روی زمین روش و متد برای یادگیری و انجامش هست. مهم این‌که شما با اون روش ارتباط برقرار کنید.

Leave a Comment

بر دل نشیند آن‌چه از دل برآید

چند رو ز پیش نمایشگاهی بود به نام آس‌بافت در مشد، مجموعه تن پوش‌هایی بود که از تَپ‌استری (Tapestry) در طراحی‌اشون استفاده شده بود، عالی بود عالی.

Leave a Comment