مدل لباس DKNY Cozy

مدل لباس DKNY Cozy
استاندارد

آموزش مدل DKNY Cozy چطور بود؟
برش زدید و دوختید یا نه فقط گفتید چه جالب، این رو یادم باشه بعدا بدوزم خیلی آسونه، اصلا نیازی نیست خیاط حرفه‌ای باشی.
براتون چندتا عکس مدل DKNY Cozy می‌زارم شاید انگیزه بشه 🙂