برچسب: sewing project

اولین پروژه خیاطی آرین بعد از مدت‌ها ۱

اولین پروژه خیاطی آرین بعد از وقفه

با توجه به تغیری که توی زندگی‌ام دادم، می‌خواهم یک پروژه خیاطی شروع کتم، پروژه یکی یا تلفیقی از طرح‌های زیر خواهد بود. تصمیمی که گرفتم این هست که در هفته آینده پروژه را...