برچسب: چی‌بپوشم؟

آرین سلطانی، طراح و خیاط لباس‌های زنانه ۲

آرین و خانه مُد آرمیس

قصه از اونجا شروع شد که من مادر شدم، بالطبع باید کار قبلی رو می‌زا شتم کنار، مادری از یک فرشته کوچولو با روزی ۸-۹ ساعت کار در روز اصلا جور در نمیاد ❤

۰

لباس شما بخشی از هویت شماست

نمی‌شه، واقعا نمیشه که هرچیزی رو پوشید فقط به این دلیل که این لباس مد شده و همه می‌پوشند! بعضی وقت‌ها درک نمی‌کنم کسایی که هر نوع پوششی را فقط به این دلیل که...