برچسب: کیف زنانه

معضلی به نام کیف! ۲

معضلی به نام کیف!

کیف دستی زنانه تقریبا از وقتی به عنوان معضل در زندگی من خودنمایی کرد که من متوجه شدم زن بودن پرستیژ، وقار، جبروت و شخصیت خاص خودش را دارد! برای منی که تمام کودکی...