برچسب: پروژه دوحت

اولین پروژه خیاطی آرین بعد از مدت‌ها ۱

اولین پروژه خیاطی آرین بعد از وقفه

با توجه به تغیری که توی زندگی‌ام دادم، می‌خواهم یک پروژه خیاطی شروع کتم، پروژه یکی یا تلفیقی از طرح‌های زیر خواهد بود. تصمیمی که گرفتم این هست که در هفته آینده پروژه را...