اولین پروژه خیاطی آرین بعد از وقفه

اولین پروژه خیاطی آرین بعد از مدت‌ها
استاندارد

با توجه به تغیری که توی زندگی‌ام دادم، می‌خواهم یک پروژه خیاطی شروع کتم، پروژه یکی یا تلفیقی از طرح‌های زیر خواهد بود.
اولین پروژه دوخت آرین سلطانی

اولین پروژه دوخت آرین سلطانی
تصمیمی که گرفتم این هست که در هفته آینده پروژه را شروغ کنم و هدف این هست که پایین تنه ساده‌نر باشه چون مدل انتخابی من پایین تنه پری داره و بهنره که روی بالا تنه لباس بیشتر مانور داد.

نظرتون چیه؟ پروژه خوبیه یا طرحش را عوض کنم؟

دوست دارید مراحل انجامش را با شما به اشتراگ بزارم؟