برچسب: شو لباس

آرین و پروژه الف، کم و بیش زمستانی ۰

الف، کم و بیش زمستانی

مدت‌هاست می‌خوام درباره نمایشگاه‌های پوشاکی که می‌رم صحبت کنم (بنویسم)، اما هر نمایشگاهی که رفتم تا حالا نقاط منفی‌اش از مثبتش بیشتر بود و هیچ شور و اشتیاقی برای من باقی نمی‌موند که درباره‌اش...