برچسب: دوخت

آموزش روش خساطی نقره - آرین سلطانی ۵۶

آرین و روش نقره

یلاخره بعد از سال‌ها تصمیم گرفتم روش دوخت نقره که توسط آقای نقزه و با توجه به تجربیاتش پایه‌گذاری شده را یاد بگیرم 🙂 جلسه اول خیلی جالب بود، آموزش دوخت دامن راست با...