درباره پارچه (۱) – آشنایی اولیه با پارچه

پارچه شناسی
استاندارد

در مطلب قبل از سری مطالب آموزشی درباره وسایل مورد نیازبرای خیاطی صحبت کردم، در این مطلب و چند مطلب آینده می‌خواهم از یکی از نیازمندی‌های اصلی خیاطی یعنی پارچه صحبت کنیم.

انتخاب ناصحیح / صحیح پارچه می‌تواند باعث شکست / موفقیت پروژه دوخت شود. ضروری است که بدانیم هر پارچه‌ای از چه موادی تشکیل شده و کاربردش چیست.
گستردگی بالایی در طرح، رنگ و نوع پارچه وجود دارد، شناخت آن‌ها می‌تواند به شما در انتخاب بهترین گزینه برای پروژه‌ی دوخت کمک کند.

موارد اولیه در پارچه‌ها:

این موارد را هر خیاطی باید در باره پارچه بداند. به‌نظر من حتی کسانی که قصد خرید پارچه دارند نیز دونستن این موارد اولیه درباره پارچه می‌تونه براشون مفید باشد:

fabric

  • راه‌هایی از پارچه که به صورت موازی در طول پارچه قرار دارند را «تار پارچه» و راه‌های مواضی در عرض را «پود پارچه» می‌نامند.
  • ترکی پارچه، نوعی از بافت تار و پود در امداد دوطرف پود -عرض- پارچه است، بافت آن به گونه‌ای است که تار و پود بافته شده در هم باز یا ریش نمی‌گردد.
  • روی پارچه، بیرون پارچه، هر پاچه دو طرف دارد که به یکی روی پارچه و به دیگری پشت پارجه می‌گویند، روی پارچه آن سمتی از پارچه است که قرار است روی لباس باشد و دیگران آن را ببینند.
  • پشت پارچه، سمتی است که معمولا کم رنگ‌تر از روی پارچه است و قسمت داخل لباس قرار می‌گیرد.
  • اریب پارچه، خط است کج با زاویه ۴۵ درجه بین طول و عرض پارچه، به عبازتی اگر هر قطعه پارچه را یک مسطتیل در نظر بگیریم، می‌توان گفت قطر مستطیل همان خط اریب پارچه است. خط اریب در همه پارچه‌ها حالت کشسانی دارد.
  • راستای پارچه: راستا یا طول پارچه خطی فرضی موازی با تارهای پارچه است که طول لباس را تشکیل خواهد داد، در مواردی خاص الگوی لباس از عرض یا اریب پارچه نیز برش خواهد خورد که بعدها مفصل درباره آن صحبت خواهیم کرد.

در مطلب بعدی درباره انواع پارچه صحبت خواهم کرد.