دسته: خیاطی پیشرفته

آموزش‌های سریع خیاطی برای کسایی که تا حدود با دوحت و دوز آشنان.

برش و دوخت پارچه‌هایی با راه‌های افقی ۰

پارچه‌هایی با راه‌های افقی

در نگاه اول ممکنه دوختن پارچه‌هایی با راه‌های افقی چیز خاصی به‌نظر نیاد، اما یکم دقت در برش و دوخت این پارچ‌ها باعث می‌شه که یک نتیجه‌ی کاملا حرفه‌ای حاصل شود. کنارهم قرار گرفتن...