دسته: خیاطی پیشرفته

آموزش‌های سریع خیاطی برای کسایی که تا حدود با دوحت و دوز آشنان.

پارچه شناسی ۰

درباره پارچه (1) – آشنایی اولیه با پارچه

در مطلب قبل از سری مطالب آموزشی درباره وسایل مورد نیازبرای خیاطی صحبت کردم، در این مطلب و چند مطلب آینده می‌خواهم از یکی از نیازمندی‌های اصلی خیاطی یعنی پارچه صحبت کنیم. انتخاب ناصحیح...

برش و دوخت پارچه‌هایی با راه‌های افقی ۰

پارچه‌هایی با راه‌های افقی

در نگاه اول ممکنه دوختن پارچه‌هایی با راه‌های افقی چیز خاصی به‌نظر نیاد، اما یکم دقت در برش و دوخت این پارچ‌ها باعث می‌شه که یک نتیجه‌ی کاملا حرفه‌ای حاصل شود. کنارهم قرار گرفتن...