نویسنده: آرین

مدل لباس DKNY Cozy ۰

مدل لباس DKNY Cozy

آموزش مدل DKNY Cozy چطور بود؟ برش زدید و دوختید یا نه فقط گفتید چه جالب، این رو یادم باشه بعدا بدوزم خیلی آسونه، اصلا نیازی نیست خیاط حرفه‌ای باشی. براتون چندتا عکس مدل...

دوراهی تصمیم گیری آرین ۵

یک پیشنهاد خوب

چند روز پیش یک پیشنهاد خیلی خوب به من شد، آموزشگاهی که سال‌ها پیش مدارکم رو ازش گرفتم ازم خواست برم و خیاطی تدریس کنم. گفت هیچ‌کس رو ندیده توی این چندسال که به...

من خاصم! ۰

من خاصم!

من خاصم یک شعار نیست، یک باور است، یک اعتماد درونی، یک حقیقت است. مدت‌ها طول کشبد تا به این باور رسیدم، که من باید با من مقایسه شود، نه با دختر همسایه یا...