بایگانی‌ ماهانه: آذر ۱۳۹۶

نه به مهدکودک بی مسئولیت خاطره مشهد ۴

نه به مهدکودک خاطره مشهد

فصه از آنجا شروع شد که رایان شروع کرد به زدن و من با شماره ۰۲۱ و مشاوره گرقتم. بعد از کلی سوال و حواب و ریشه‌یابی علت، مشخض شد که انرژی رایان توسط...