آرین و ژوژمان‌ها

آرین سلطانی
استاندارد

اومدم سک سک کنم و برم، بگم چند وقتی نیستم شدید درگیر ژوژمان‌ها و امتحانات پایان ترم شدم، اگر جواب‌هاتون یکم دیر شد عذر می‌خوام.

زود زود برمی‌گردم کلی حرف دارم باهاتون.

هرجا هستید موفق و پیروز باشید.